pragmatism first

KF5KROSS(1) - Linux manual page (català / Catalan)

Aplicació del KDE per executar scripts del Kross.

31 de juliol de 2015
Loading manual page ...
Find manuals
Go top