pragmatism first

INITTAB(5) - Linux strona podręcznika (polski / Polish)

Format pliku inittab używanego przez proces init, kompatybilny z sysv.

4 grudnia 2001
Loading manual page ...
Find manuals
Go top