pragmatism first

TMPFS(5) - Linux strona podręcznika (polski / Polish)

Zmienne konfigurujące sposób montowania tmpfs w trakcie rozruchu.

18 lutego 2012
Loading manual page ...
Find manuals
Go top