pragmatism first

DEB-SRC-RULES(5) - Linux manual page online | File formats

Debian source package rules file.

Chapters
2017-09-05
Loading manual page ...
This manual Reference Other manuals
deb-src-rules(5) referred by
refer to dpkg-architecture(1) | dpkg-buildflags(1) | dpkg-deb(1) | dpkg-distaddfile(1) | dpkg-gencontrol(1) | dpkg-parsechangelog(1) | dpkg-shlibdeps(1) | dpkg-vendor(1)
Find manuals
Go top